Markanvisning Ellös

Orust kommun bjuder in till markanvisning inom Huseby 1:102. Inriktningen för markanvisningen är att bostäderna ska genomföras i form av en bygg- eller bogemenskap. En byggemenskap kan beskrivas som ”en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad”.

Markanvisningen riktar sig till er som vill bygga och bo tillsammans och själva forma och utveckla ert framtida hem. Er som vill bo med närhet till havet och omgivna av naturen, men också ha gång- och cykelavstånd till det som behövs i vardagen.

Anvisningen är öppen till 1 oktober 2022. Inbjudan till markanvisningen finns på kommunens hemsida www.orust.se, sök efter Markanvisning för del av Huseby 1:102.

Vill du skriva upp dig på intresselista, mejla: klara.sjogrenholtz@orust.se