Vad är en bogemenskap?

En bogemenskap har både enskilda bostäder och gemensamma ytor. De boende har ofta varit med i planeringen och samverkar efter inflyttningen. Bogemenskaper kan ha olika inriktning; kollektivhus, ekoby, fritidsby, seniorboende är några exempel. Många har startat som byggemenskaper, andra har valt att samarbeta med ett bygg- eller bostadsföretag.