Vad är en byggemenskap?

En byggemenskap är en grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad. Detta är på intet sätt något nytt fenomen utan har sina rötter i den kooperativa byggrörelse som utvecklades kring 1900 och födde fram bland annat dagens HSB. Rörelsen återuppstod underifrån i Tyskland under 80 talet och bubblar nu i hela Europa, så även i Sverige.