Affärn i Östra Ryd

Affärn i östra ryd

Affärn med Mötesplats och Café har byggts och drivs av Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening. Affärn uppfördes hösten 2016 genom flyttning och ombyggnad-tillbyggnad av baracker från skolan i Östra Ryd. Byggnaden har uppförts med bidrag från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och med ideella insatser från byalaget och de boende i Östra Ryd.

Butiken med café/mötesplats öppnade den 19 november 2016. Bilder från byggandet och öppningen av Affärn finns i mötesplatsen och under särskild flik på hemsidan.

Från: Affärn i Östra Ryd

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA