Åkesta fd Ekoby

Åkesta ekoby låg 2 km norr om Västerås efter vägen mot Skultuna. Husen finns kvar, men kallas efter 2006 inte för ekoby. Byns rödmålade hus är samlade i en stor glänta, som omges av skog. Området ligger i sydsluttning. Skogen i norr skyddar mot kalla nordvindar. Husen är orienterade mot söder för att maximalt ta tillvara solenergin.
Initiativtagare till bygget av ekobyn, som från början var ett utvecklingsprojekt, var dåvarande chefen för Riksbyggen Brage Lundström. Att färdigställa byn – som blev klar till den stora bomässan i Västerås 1990 – blev dyrare än planerat, bland annat för att byggnadskostnaderna steg i slutet av 80-talet.

2006 anslöts området till kommunalt VA, varvid epitetet ekoby togs bort.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se