Älmeboda utvecklings- & företagarförening


I Älmeboda socken finns ett starkt föreningsliv och en vilja att ställa upp för bygdens bästa.
Detta kanaliseras bland annat via Älmeboda utvecklings- & företagarförening som driver ett
antal verksamheter. När den kommunala låg- och mellanstadieskolan hotades, startades arbetet med att få igång en friskola. Efter mycket hårt arbete har den verksamheten vuxit från ett drygt 30-tal elever till ett drygt 80-tal.
Föreningen är (via fyra helägda dotterbolag) huvudman för friskolan samt förvaltar alla byggnader
som tillhör skolområdet, där även en byggnad för den kommunala förskolan ingår. Detta är
ytterligare ett sätt att säkerställa den framtida utvecklingen för bygdens skola och för den
delen även för den kommunala förskolan. Älmeboda utvecklings- & företagarförening är på flera andra sätt delaktig i arbetet för bygdens bästa, till exempel:

● Förvaltning av byggnaden där bensinmack och restaurang är belägna, för att säkerställa
att den servicen kan leva och vidareutvecklas.

● Förvaltning av 12 lägenheter i Rävemåla för att säkerställa ett varierat behov av boende i
området.

Från: Hela Sverige

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA