Andra upplåtelseformer för bygg och boende

Andra associations- och upplåtelseformer för bygg och boende. Föreläsning med Ingrid Westerfors och Louise Edqvist Lendefors på Coompanion.

Inspelat på rådgivarutbildning om kooperativ hyresrätt, brf & byggemenskaper - den 6 februari 2020.