Andreastorpet får forskningsstipendium

Forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus tilldelades år 2022 Andreastorpet byggemenskap för utveckling av ett småskaligt samverkande energisystem.

Andreastorpets Vänboende är en lokalt initierad byggemenskap i Gerlesborg i Tanums kommun, som planerar att bygga 45 lägenheter i tio parhus och två mindre flerbostadshus. Ambitionen är att skapa permanentbostäder till rimliga priser som upplåts med kooperativ hyresrätt. En första etapp beräknas vara klar år 2025.

– Vi vill vara en del av omställningen till fossilfri energi i samtliga sektorer, från byggmaterial och byggarbete till driftsenergi, transporter och de boendes inköp och konsumtion. Vi vill vi skapa ett effektivt energisystem som ligger mellan storskalig fjärrvärme och småskaliga villalösningar. Målet är att avlasta energisystemet genom att minimera både energianvändningen och toppeffekten, säger Lena Falkheden som är ordförande för Andreastorpets byggemenskap.

Stipendiet är på 300 000 kr och kommer användas till att utvärdera komponenter och planera ett energisystem som kan förse området med fossilfri energi med minimal påverkan på traktens effektbehov.

https://hectorshallbarahus.se/stipendium-till-samverkande-energisystem

1 gillning