Änggärdet ekoenhet

Änggärdet är en gård i Skebokvarn, Flens kommun, som sedan 2011 ägs och drivs av en ekonomisk förening. Gården är på 22 hektar som består av odlingsmark, skog och våtmark. På marken finns bostadshus, lada med stall, verkstad och vagnslider. Föreningen har idag 17 medlemmar. Med barn, grannar och andra gäster betyder det att ett femtiotal personer i alla åldrar deltar i gemenskapen.

Ungefär hälften av medlemmarna har flyttat till gården eller dess närhet, men de flesta bor kvar på hemorten och har gården som fritidshus. På gården bedrivs småskalig odling utifrån ekologiska principer, vi har även frigående höns.

Från: Änggärdet

KONTAKTPERSON
Lina Wendtrasch | linawendtrasch@live.se | 0157-310 52

HEMSIDA
https://www.anggardet.se/