Arboga Parkhallen

Mot slutet av 1960-talet sjönk antalet besökare i Parken till en bråkdel av vad den hade varit tio år tidigare och verksamheten gick med sådana förluster att den, trots kommunalt stöd, fick läggas ner. Det nya mediet, TV, förändrade allt. Den tidigare publik tyckte att den lika gärna kunde se sina favoriter hemma i TV-soffan i stället för att ta sig ut till Folkets Park. Därefter följde flera år av ett tråkigt förfall och efter att ha används för olika försäljningsändamål revs slutligen den gamla, då 65-åriga, anläggningen Arboga.

En ny epok för Folkets Park i Arboga. Det tog fem år att förverkliga byggandet av anläggningen och den Nya Folkets Park i Arboga kunde invigas den 1 december 1990.

Den nya Parken var, liksom den gamla, resultatet av mycket ideellt arbete. Det var äldre, erfarna snickare, byggnadsarbetare, målare, elektriker och resten av oss glada amatörer som gjorde jobbet. Positivt var också den arbetsinsats som de då politiska flyktingarna från diktaturens Chile stod för.

Från: Om parken | folketsparkarboga.se

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA
https://folketsparkarboga.se/