Ärlan Byggemenskap

Byggemenskapen Ärlan är en förening som bildades 2017 för att uppföra ett flerbostadshus på Ärlegatan i Majorna. Det startade med att arkitektföretaget Inobi ville starta en byggemenskap och tog tillfället i akt när de fått en markanvisning på Gråberget i Göteborg. Inobi samlade då en grupp människor som ville utveckla området och flytta in i huset och tillsammans med Göteborgs Stadsbyggnadskontor tog fram ritningar och ett förslag. Huset står idag färdigt och de boende flyttade in 2022. Projektet sticker ut som ett av Göteborgs första större byggemenskapsprojekt och ett tydligt exempel på hur de boende är med och styr byggprocessen.

HEMSIDA
Facebook

KONTAKT
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

1 gillning