Austerland energiproduktion

Storsatsning på lokalt producerad energi inom ramen för Austerland energi

Med stöd från Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden undersöker vi förutsättningar att skapa en lokal energigemenskap - för bygdens och barnbarnens bästa!

KONTAKTPERSON
Nygarn Utveckling AB | wbausterland@gmail.com | 070 522 40 09

HEMSIDA