Avslutswebbinarium Byggabo-Turnén Östergötland

Avslutswebbinarium Byggabo-Turnén Östergötland - Fokus Motala med omnejd
Divercity-projektets studiecirkelmaterial presenterades och en digital studiecirkel bildades i regi av NBV Öst Motala med deltagare från Östergötlands västra länsdel. Deltog gjorde även Motala Kommun som presenterade lämplig mark för byggnation och återgav resultaten från sitt uppmärksammade projekt "Tomma Hus". I projektet har man tillsammans med Lantmäteriet, som bidrog med en särskild app, räknat tomma hus på Motalas landsbygd där vissa av de funna objekten bör kunna passa för bygg- eller bogemenskaper. Kommunens tjänstemän kom också med andra tips och idéer om hur startargrupper skulle kunna hitta möjligheter för socialt byggande i Motala.

Uppstart för studiecirkel: Antagning till studiecirkelns del 1 – introduktion av bygg och bogemenskaper sker fram till 18 februari 2021. Då kör vi igång! Kostnad är 475 SEK för bokpaket som NBV subventionerat inom Östergötland. För priser nationellt se Inbjudan studiecirkel.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2021/2/5/avslutswebbinarium-byggabo-turnn-stergtland