Baskemölla ekoby

Drömmen om ekologisk självförsörjning lever på Österlen och sedan 1995 har ekobyn strax utanför Baskemölla växt upp och börjat sätta sin prägel på landskapet. Initiativet till ekobyn togs av Mari-Ann Wikander och Olof Nyström.

Ekobyn är en ekonomisk förening och varje hushåll arrenderar sin tomt av föreningen. Husen är byggda i naturnära material och byggda av varje hushåll för sig. Det finns för närvarande träfibercementhus, lättklinkerhus, halmbalshus, stampade jordväggshus och trähus i ekobyn. För BDT-vatten finns det markbäddar för alla hushåll, separata eller gemensamma. Toalettsystemen varierar också från separata lösningar till gemensamma och med de senare är syftet att slutprodukten ska spridas på de egna fälten. Det finns även olika former av uppvärmningslösningar för husen. Många har solfångare i kombination med exempelvis en Heiki-ugn (s.k. massugn, där veden bränns i två steg för effektiv förbränning) eller pelletsuppvärmning.

Från: Ekobyn i Baskemölla – Äppelkusten

KONTAKTPERSON
Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA