Behöver ändra i adressen för Kollektivhus Nu

VarKollektivhus Nu

VadAdressen ska vara 237 B och postnumret 129 35. Vi i Kollektivhus Nu behöver kunna göra ändringar där även om det inte är vi som en gång i tiden lagt in informationen.

VarförAdressen är fel, och vi behöver kunna styra över infon om oss.

Hej! Nu har jag överlåtit Kollektivhus Nu till dig. Du kan gå in direkt och ändra som ni vill ha det.