Kollektivhus Nu

Screenshot 2022-06-21 at 15.42.54

Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående startar- och paraplyföreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

KONTAKTPERSON
Ulrika Egerö | ulrika.egero@gmail.com

HEMSIDA
kollektivhus.se