BIG Vaxholm kollektivhus

Vi vill tillsammans med BiG Vaxholm bygga ett kollektivboende med hyreslägenheter i Vaxholm. Den gamla prästgården kommer att restaureras och planen är att gemensamhetslokaler, storkök samt två övernattningsrum för gäster kommer att inrymmas här. Även en del som kyrkan har möjlighet att hyra kommer att finnas i den gamla prästgården.
På resten av marken vill vi bygga två nya huskroppar som ska harmoniera med den befintliga byggnaden, Prästgården, och omgivningen. En kulturmiljökonsult har hjälpt oss att följa de riktlinjer som finns för att bevara kulturmiljövärdena.

Från: Hyresrätt Under utveckling Vaxholm | Prästgården

KONTAKTPERSON
big.vaxholm@gmail.com

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://big-vaxholm.se/

1 gillning