Bildspel från slutkonferensen

Den 12 november genomfördes en digital slutkonferens för Steg 2. Runt 130 personer deltog, och det blev en fullmatad dag med presentationer, paneldiskussioner och även goda samtal i break-outrooms och i chatten. Presentationerna har spelats in, så snart som möjligt kommer vi tillgängliggöra filmer. Men redan nu finns alla bildspel uppladdade. Tack alla som bidrog till en fin dag och ett kliv framåt på resan mot fler byggemenskaper i Sverige!

BILDSPEL FRÅN DIVERCITY STEG 2 SLUTKONFERENS, 12 NOVEMBER 2020

Erfarenheter från Byggemenskaper. Nils Söderlund, Arkitektkontor Nils Söderlund & Maria Block, Blockark

Projektlotsar - nu även i Sverige. Staffan Schartner, omniplan

Vilka mervärden kan byggemenskaper ge ur ett kommunalt perspektiv? Ulrika Hägred, Boverket

Kunskapspaket till kommuner. Tinna Harling, Röd Arkitektur & Katarina Carlsson, Platskultur

Riktlinjer för markanvisningar till stöd för byggemenskaper. Pia Westford, RISE

Introduktion juridik och finansiering. Ingrid Westerfors, Coompanion

Ekobanken och Mikrofonden. Kristoffer Lüthi, Ekobanken

Form Follows Finance. Jan Rydén, KTH

Vad kan Sverige lära av andra länder? Kerstin Kärnekull

Bygg & bo ihop. Premiärvisning av Sveriges nya digitala samlingsplats och kunskapsforum för bygg- och bogemenskaper. Erik Berg & Åsa Isacson

Kooperativ och idéburet som nödvändig del av en inkluderande marknadsekonomi. Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan Center for Sustainability ResearchDetta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2020/11/13/bildspel-frn-slutkonferensen