Björkö kyrkby - naturnära boende i skärgården

BJÖRKÖ LANDSBYGDSUTVECKLING (BLU) verkar för att stimulera inflyttning till vår ö. Vi vill att det ska gå att arbeta och bo med hög livskvalitet på Björkö.

Just nu banar vi väg för tre projekt.

– Vårt hjärtebarn är ”Björkö Kyrkby”, en byggemenskap som erbjuder ett attraktivt boende till rimlig kostnad. Här ska unga, barnfamiljer och äldre kunna slå ner sina bopålar i ett naturnära och hållbart boende på Björkö i Norrtälje kommun.

– Vi undersöker också förutsättningarna för lokal och cirkulär matproduktionpå Björkö genom anläggande av akvaponier.

– På landsbygd och i skärgård är ofta tillgången på dricksvatten begränsad. Därför arbetar vi tillsammans med LEADER och Vattencentrum i Norrtälje med att finna smarta, allmängiltiga och miljövänliga VA-lösningar.

KONTAKTPERSON
För frågor om föreningen och dess arbete
Bo Gidlöf
bosse@bjorkolu.se

För frågor gällande ritningar för Björkö Kyrkby
Per Persson
per@bjorkolu.se

HEMSIDA
www.bjorkolu.se