Blenda Kollektivhus

Kollektivhus med 24 lägenheter bildat under 1980-talet. Hyresrätter genom Uppsalahem.

Gemensamma utrymmen i huset består förutom köket av ett samlingsrum, lekrum och ett antal gästrum. Driften sköts av Kollektivhusföreningen men fastigheten ägs av Uppsalahem. Alla boende är medlemmar i den ideella KollektivHusFöreningen Blenda, KHFB.