Bli projektlots för bygg- och bogemenskaper


Föreningen för byggemenskaper har tillsammans med fyra nordiska organisationer inom nätverket KoBB fått stöd från EU-programmet Erasmus+ för att arrangera en fortbildningskurs för projektlotsar för bygg- och bogemenskaper.

Vi arrangerar ett web-möte den 17 juni kl 18:30 för att informera och svara på frågor. Anmäl ditt intresse för att vara med på info@byggemenskap.se så får du en länk.

Ansökan ska vara inne senast 30.juni 2024

mer info här KoBB Nordisk lotsutbildning 2024.pdf - Google Drive