Blivande Idéer AB

Företaget Blivande står bakom Frihamnstorgets containerby i Frihamnen. Platsen ingå i ett ekosystem av resurser och relationer där samverkande personer, företag och föreningar nyttjar och bidrar till platsen. Det sätt containrar används på visar verkligen deras hållbarhet, höga livslängd och flexibilitet. Verksamheten på Frihamnstorget startade 2019 då Blivande flyttat in i en av hamnens byggnader, och bjöds in av Stockholms Hamnar för att bidra med uppslag inför hamnens 100-årsjubileum.
– Ett uttalat problem från hamnens sida var bristen på en central samlingsplats för alla tusentals tilltänkta besökare. Med vår erfarenhet av större festivalarrangemang erbjöd vi oss därför att bygga en väldigt kostnadseffektiv eventplats med containrar, berättar Hampus Lindblad, en av grundarna till Blivande. Utöver Frihamnstorget använder Blivande även ungefär tusen kvadratmeter inomhuslokaler. Här huserar frilansare, konstnärer, arrangörer, hantverkare, småföretagare och föreningsliv i en slags kreativ symbios. Bland annat erbjuds platser för coworking, kollektivverkstäder, studios och eventytor.

Från: Containrar får förlängt liv – by för konst, kultur och småföretag | Stordåhd Kommunikation AB

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA
https://www.blivande.com/