Blomstret

blomstret

En förening för att få kollektivhus till stånd i Gävle startade 1981, fem år senare stod Blomstret inflyttningsklart. Blomstret är förutom ett kollektivhus en bostadsrättsförening inom HSB som ligger relativt centralt i södra Gävle, på cirka 15 minuters gångavstånd till centrum, men som ändå är en lugn oas.

Blomstret består av två ihopbyggda 4-våningshus i rött tegel som innehåller 39 lägenheter med 46, 67 eller 76 kvm lägenhetsyta och 400 kvm gemensam yta. Centrum i huset utgörs av kök och matsal samt café med intilliggande lekrum och korridorer. Här finns även tvättstuga, gästrum, bastu, ungdomsrum med TV och ett hobbyrum samt motionsrum, snickarverkstad och ett reparationsrum. En bilpool har startats i huset, men har också många deltagare utifrån.

Huset bebos idag av totalt 71 personer i blandade åldrar.

Vi har sedan starten gemensam matlagning måndag-fredag året runt, utom på skolloven. Alla boende ska delta i matlagning, diskning eller matplanering, städning och trädgårdsarbete. Det är när vi lagar mat och äter tillsammans som vi lär känna varandra, men de gemensamma städ- och trädgårdsdagarna fungerar också sammanhållande. Vi har både en kollektivhusförening som ordnar stormöten där vi diskuterar och beslutar i gemensamma frågor och en bostadsrättsförening som håller i husets ekonomi. Därutöver har vi arbetsgrupper med ansvar för att organisera t ex städningen och trädgårdsarbetet.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se