Bo tillsammans februari 2023

Ur innehållet: Bogemenskapen Cypressen i Hammenhög, lägesrapporter från SällBo i Helsingborg och Röda Oasen i Malmö, lägenhetskollektiv i Sofielund, utvecklingsprojektet Max4Lax i Uppsala och styrelsens besök i Kombo på Hägerstensåsen i Stockholm.


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på http://kollektivhus.se/bo-tillsammans/bo-tillsammans-februari-2023/