Bogemenskap Gården

Ett hållbart flerfamiljshus med egna lägenheter – och gemensamma utrymmen för socialt umgänge.

Centralt i Uppsala.
Det är inte lätt att hitta hus där privata lägenheter kombineras med rum för gemenskap. Därför bestämde vi oss för att skapa en bogemenskap i Uppsala för att utforma huset utifrån våra önskemål. Det viktigaste för oss har varit att få till ett hållbart hus ur flera perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Social hållbarhet

Vår boendemiljö har mycket gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Tröskeln till det gemensamma är låg – alla är välkomna att ta del av husets aktiviteter, men ingenting är tvingande. Husets hjärta är ett centralt placerat allrum på nedervåningen som alla naturligt passerar på väg till sin lägenhet. Här finns kök, matsal och soffgrupp med kamin. Andra gemensamma ytor är verkstad, bastu, tvättstuga, gästrum, trädgård och takterass.

Ekonomisk hållbarhet

Huset har både hyres- och bostadsrätter. Eftersom vi är vår egen byggherre finns inget vinstintresse vilket innebär att kostnaderna kan hållas nere. Huset är byggt i hög kvalitet med slittåliga ytor vilket också gör driftskostnaderna låga. Lägenheterna är flexibla och har anpassats efter de boendes behov. Stadgarna i föreningen säkerställer ett långsiktigt engagemang som utesluter ekonomimsk spekulation.

Miljömässig hållbarhet

Huset är byggt i trä och andra miljövänliga material och metoder och utgör en del av den smarta gröna staden. Vi tänker energisnålt och främjar den biologiska mångfalden i stadsmiljön. Taket är klätt av sedumväxter och i den framväxande trädgården håller en mångfald växter på att planteras. Detta ska så småningom kompletteras med ett växthus. Att gynna de insekter och fåglar som finns i området är också en del i planen. När det gäller transport är klimatfrågan viktig. Vi har en gemensam fordonspool med en bil, en elcykel, en elcykel med flak och två elmopeder.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se