Boo Seniorhem

Föreningens firma är Boo SeniorHem kooperativ hyresrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: Äga och förvalta fastigheter, lokaler och mark, samt även till medlemmarna upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt för seniorboende.

Från: Information om oss – Boo Senior

KONTAKTPERSON
Jan-Erik Fransson | 08-716 54 34

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se

HEMSIDA
https://www.boosenior.se/