Bostadsrättsföreningen Botium


Bild från: Vårt vackra Botium - Höstbilder - Brf Botium i Växjö

Arkitekterna Ib Wibroe och Mogens Beck såg 1999 möjligheten att här förverkliga ett pensionärsboende efter dansk modell: nära till naturen och promenadvägar, hus handikapp-anpassade, liten “grönegård” och ett gemensamhetshus. Avsikten var att vi gemensamt skulle administrera bygget, ta hand om allt och hjälpa varandra. En grupp lagom ålderstigna entusiaster träffades hos Torben Kragh, också arkitekt, på stadens konstgalleri; en förening med några planeringsgrupper bildades. Kommunen fann idén god och anvisades välvilligt tomt i det större byggprojektet “Biskopshagen”. Sommaren och hösten 2006 var det dags för inflyttning i de ljusa, värmesnåla husen, belägna i ett område som successivt återställts till det bokskogsnära naturområde det en gång varit. 35 hus, ett gemensamhetshus med samlingssal, bastu, övernattningsrum och hobbylokal, en aktiv styrelse och medlemmar har gjort Botium till ett paradprojekt kommunen gärna visar upp!
Från: Hur det började - Brf Botium i Växjö

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA
https://www.botium.se/