Bostadsrättsföreningen som byggemenskap

Bostadsrättsföreningen som byggemenskap, en föreläsning med Kjell Eriksson.

Inspelat på rådgivarutbildning om kooperativ hyresrätt, brf & byggemenskaper - den 6 februari 2020.