Botium

I gemenskapen kring ett galleri i Växjö utvecklades tanken på att bo tillsammans på 1990-talet. Tanken gestaltades av danska arkitekter till ett område med vita putsade kedjehus i tre grupper och en byggnad för gemensamma måltider, bastukvällar eller annat i mitten. Som en typisk dansk bogemenskap. Det är individuellt utformade hus inom ett enhetligt formspråk. Den mesta marken är gemensam och tillhör bostadsrättsföreningen. Föreningen har utarbetat en policy för utemiljön och en skötselplan. Utemiljödagar och planteringsdagar, alltid med tillhörande fika, är viktiga för gemenskapen. Det tog åtta år att realisera projektet som stod klart 2006.

Gruppen bildades 1998 och inflytt skedde 2006 i 35 kedjehus organiserade som bostadsrätter.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se