Butiken i Skålan

Projektet med butiken inleddes med en ansökan till
Länsstyrelsen där vi ansökte om 520 000 kr till investeringar för att kunna öppna en butik. Kylar, frysar, hyllsystem, ombyggnation, kassasystem, våg,
betalterminal och system för att kunna öppna dörren via Bank-Id ingick i denna ansökan. Vi fick också
veta att Länsstyrelsen i Jämtland ville ha oss som ett
pilotprojekt i hur man skall ordna livsmedelsförsörjningen i glesbygd.
I november 2018 stod det klart att vi fick 90 % av
detta i bidrag från Jordbruksverket via landsbygdsprogrammet och då körde vi igång. Via lokala leverantörer av kassasystem och dörrautomatik (med
representanter i hela Sverige) så fick vi till ett system
som vi tycker har fungerat över förväntan

Från: https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/05/Handledning-Digital-butik-MAJ-2021.pdf

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer