Bygg- och bogemenskap – rum och samband

Helena Westholm: Byggemenskap och bogemenskap – rum och samband. Föreläsning CTH november 2020.

https://play.chalmers.se/media/Helena+WestholmA+Byggemenskap+och+bogemenskap+–+rum+och+samband/0_77y4igqz

CBA höstföreläsning 16 november 2020