Bygga & bo i Lund

Ur stadgarna för föreningen Bygga & bo i Lund:

"
§1 Namn och säte Föreningens namn är Bygga & bo i Lund. Föreningen är en byggemenskap, en ideell förening som har sitt säte i Lund.

§2 Form och ändamål Föreningen har som ändamål att arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet genom att utveckla boendeformer och byggande med balanserad användning av energi och råvaror där målet är att skapa förutsättningar för resilienta och kretloppsanpassade livsstilar i Lunds kommun.

Föreningen samarbetar med motsvarande intressenter i andra delar av landet och i andra länder. För att uppnå målsättningen skall kunskapsutveckling ske genom studier och praktiskt arbete, interna och externa föreläsningar, seminarier, kurser och studiecirklar. Föreningen ska också ansvara för och delta i evenemang som gagnar föreningens syfte. Samverkan med myndigheter, forskningsinstitutioner och entreprenörer skall utvecklas.
"

Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

KONTAKTPERSON
Föreningen För Byggemenskaper | info@byggemenskap.se | 0708250926

HEMSIDA
Sidan http://byggaboilund.blogspot.se/ skrivs av medlemmar i föreningen Bygga & bo i Lund för medlemmarna och för andra läsare.