Byggemenskap i Amsterdam nominerat till arkitekturpris

En byggemenskap i Amsterdam är nominerat till stadens nybyggnadspris (Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2020). Projektet "Knallen voor de Hallen" har byggts med specialutformat danskt tegel i fasaden. De tio lägenheterna varierar mellan 50 och 200 kvadratmeter och ligger vid en kanal i kvarteret De Hallen i centrala Amsterdam. Huset är utformat av invånarna själva i samverkan med arkitekterna och är en CPO, en "äkta" nederländsk byggemenskap där de boende tar hela ansvaret och risken. Gemenskapen är en av fem sammanlänkade byggemenskapstomter i De Hallen som anvisades av staden Amsterdam i en riktad tävling 2014. Vinnarna valdes på sina koncept och genomförbarhet. De fem tomterna är placerade ovanpå ett underjordiskt parkeringsgarage. Direkt granne med "Knallen" ligger gemenskapen "De Roze Hallen" ett seniorboende för HBTQ-personer som även det vunnit pris. Goda exempel på de olika kvaliteter som byggemenskaper kan tillföra i stadsbyggandet.

Text: Jan Rydén


Detta är ett kopplat diskussionsämne till det ursprungliga inlägget på https://www.divcity.se/latest-news/2020/12/15/byggemenskap-i-amsterdam-nominerat-till-arkitekturpris