Byggemenskaper i stadsbyggandet 1

Byggemenskaper för mångfald i stadsbyggandet. Projektbeskrivning steg 1 (18 sid)
Divercity
Divercity A4 UDI1 projektbeskrivning.pdf (484.2 KB)