Byggemenskaper - möjligheter och hinder

Sammanställning av möjligheter och hinder för byggemenskaper i Sverige (10 sid)
Divercity

Divercity Möjligheter&hinder.pdf (106.0 KB)