Byggemenskaper och bostadsförsörjning

Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 2018 (64 sid)
Byggemenskaper som en del i bostadsförsörjningen. 2018.pdf (1.3 MB)