Byggrätter för bo- och byggemenskaper

Rapport Villkor för överlåtelse av mark byggrätter för bo- och byggemenskaper. Göteborgs stad, dec 2020 (14 sid)

Rapport Villkor för överlåtelse av mark byggrätter för bo- och byggemenskaper. Göteborgs stad, dec 2020.pdf (561.6 KB)