Café Skolhuset

Året-runt-öppet café och restaurang på östra Gotland, Östergarn socken. Caféet ligger i en gammal skolbyggnad från slutet av 1800-talet som idag fungerar som företagarcentrum.

Mitt emot Östergarn kyrka ligger det gamla Skolhuset vackert
placerat på en höjd med berget resligt bakom sig.
Efter ett besök i Caféet kan man via en trappa ta sig upp på berget för att besöka utsiktsplatsen, här ser du ut över hela Östergarn.
Du kan njuta av de fina Linnésiluetterna som är designade av Elfrida Nilsdotter Ahlby från Ala och Rolf Eriksson lokal smed har tillverkat dem.

Köp av skolhuset Östergarn och starta företagshotell, idag 10 hyresgäster.

KONTAKTPERSON
Eva Östman och Niina Tasbas 0498-52561 info@cafeskolhuset.se

HEMSIDA