Coompanion - Kooperativ utveckling

Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till bygg- och bogemenskaper och andra grupper som vill förverkliga sina idéer, till exempel genom att starta företag eller föreningar tillsammans. Boka rådgivning och hitta ditt närmaste kontor på http://www.coompanion.se

HEMSIDA
http://www.coompanion.se

KONTAKT
Björn Granat | bjorn.granat@coompanion.se | 0736700486