CYKLOPEN En plats, Ett äventyr, En rörelse

Cyklopen är ett självförvaltat och frihetligt kulturhus i Högdalen för folkbildning, musik, scen-, litterär- och ljudkonst, hantverk, odling, självorganisering och gemenskap. Husets verksamhet syftar bland annat mot att fungera som ett stöd i vardagen men samtidigt påminna om att vardagen skulle kunna se helt annorlunda ut.

KONTAKTPERSON
info@cyklopen.se

HEMSIDA
www.namnetpåerhemsida.se

SAMARBETEN