Definition på vad som får läggas in?

Bör vi ha någon form av definition på vad som får läggas in som gemenskaper/aktörer/kunskap?
Finns det annars risk för att det kommer in en massa reklam för det ena eller andra, till exempel kommersiella projekt som Colive?

En notifikation kommer in när någon lägger in nya gemenskaper/aktörer/kunskap, sen ser jag som huvudadmin och redaktionen över innehållet. Även de som är med i Kretsen (som du :partying_face:) har möjlighet att flagga innehåll som inte känns lämpligt.
Om vi märker att detta ändå inte räcker så kan vi absolut uppdatera texterna med definitioner.