Ekobyn Understenshöjden

Understenshöjden

Understenshöjden är en ekoby i Björkhagen, strax utanför Stockholms stadskärna. Här finns 44 hushåll. Understenshöjden är en bostadrättsförening inom HSB. När något hus säljs går de ut på allmänna marknaden. Vår brf har ingen intern kö eller något liknande.

Understenshöjden tillkom genom gräsrotsarbete och flera års föreningsliv. Visionen var stark och så småningom fick föreningen markanvisning av kommunen. Några valde att bygga mycket själv och andra att få det nyckelklart. Husen stod klara 1995. Det finns ett standardutförande som är 101 kvm men det finns många andra storlekar också som möjliggör en miljö med olika familjetyper.

Understenshöjden är till stor del självförvaltande och vi är indelade i olika arbetsgrupper som tar hand om olika frågor i föreningen. Några har t ex hand om gårdshuset, några om energifrågor, någon om lekmiljön, några andra om avfallshanteringen och så vidare.

KONTAKTPERSON
Nils Söderlund | nils@arkitektkontor-soderlund.se

HEMSIDA
www.understenshöjden.se

1 gillning

Här kommer test1.

Hej test 1! :slight_smile: Du kan använda svaren här för att till exempel skriva uppdateringar om Understenshöjden.