Ekohuset Bågskytten

Miljöhus
Ekohuset Bågskytten i östra Bergsjön är ett kommunägt ekologiskt hus med samlingslokal byggt 1994. Kretsloppstänkande och hänsynstagande till naturen och
människan har varit viktiga utgångspunkter, liksom att skapa en vacker mötesplats
och ett miljöpedagogiskt hus.

Från: https://goteborg.se/wps/wcm/connect/5fbc9b3c-535a-4448-98c1-2269591865d3/OPABergsjon.pdf?MOD=AJPERES

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer