Ekoporten

Ekoporten var ett försök att inkorporera ekobyarnas teknik i flerbostadshus och genomfördes som en ombyggnad av ett 1960-talshus i XX i Norrköping. Byggnaden har 18 lägenheter med hyresrätt och förvaltades vid tiden av kommunala Hyresbostäder AB. Stort fokus lades på avlopp och innemiljö.
Under senare tid har fastigheten sålts i flera led och avloppssystemet är numera konventionellt.

Inlägget är skapat av Föreningen för Byggemenskaper. Är du drivande eller boende i projektet och vill ta över inlägget, mejla projekt@byggemenskaper.se