Erfarenheter från Byggemenskaper

Erfarenheter från Byggemenskaper (14 sid)

Nils Söderlund på Arkitektkontor Nils Söderlund, Maria Block på Blockark

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Erfarenheter från Byggemenskaper…pdf (4.1 MB)