Fem röster om byggemenskaper

Fem röster om byggemenskaper

Almedalen 2017: “Hur kan byggemenskaper stödja ett demokratiskt och socialt hållbart samhällsbyggande i hela Sverige?”

I filmen hörs fem röster kommentera: Karin Kjellson, Anders, Lindholm, Karin Nyquist, Fredrik von Platen och Nils Söderlund.