Finansering av byggemenskaper

Ekobanken och Mikrofonden (7 sid)
Kristoffer Luthi

Bildspel från Divercity steg 2 slutkonferens, 12 november 2020

Kristoffer Luthi.pdf (681.8 KB)