Finanseringens former avgör arkitekturen

Form Follows Finance (12 sid)
Jan Rydén

Presentation från Divercitys slutkonferens den 12 november 2020. Divercity är ett innovationsprojekt som samlar 20 organisationer för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige.

Jan Ryden.pdf (1.4 MB)