Finansiering av byggemenskaper

Finansiering av byggemenskaper. Alexandra Nordin Jansson, projektlots, Kristoffer Lüthi, Ekobanken, Staffan Schartner, Omniplan, Jan Svensson, Mikrofonden, Ingrid Westerfors, Coompanion m.fl. Sändes den 10 juni 2020.