Folkets Park Orrskogen

Orreskogen Folkets Park

I grund och botten är Dansbandsveckan ett helt ideellt arrangemang, i stort sett alla som är med
och anordnar och arrangerar gör det ideellt. Det formella arrangörskapet delas mellan Malungs
IF Fotboll, Malungs IF Hockey och Folkets park Orrskogen. Dessa tre aktörer har i sin tur utsett
en organisationskommitté bestående av 12 personer. Bland dem Lars Bälter och Åsa Hedlöf
som intervjuats i samband med denna studie. Ordförande och ansvarig för bandbokning är
grundaren Bertil Elfström. Dessa 12 personer har olika ansvarsområden när det gäller
förberedelserna för Dansbandveckan. Lars Bälter är en av få som arbetar med Dansbandsveckan
inom ramen för sitt ordinarie arbete. Resten är alltså ideella initiativ vilket bland annat gör att
evenemanget inte har någon lång och dyr lönelista. Det är i stället föreningarna som i egenskap
av arrangörer får ta del av vinsten
Från: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839375/FULLTEXT01.pdf

Nytt i år är en 400 kvadratmeter stor dansbana – den sjätte i ordningen uppe på Orrskogen.
– Det är ett två-miljonersbygge, minst. Och vi kommer att ha flera bajamajor i anslutning till dansbanan, säger Dan Ingvarsson, parkföreståndare och den som varit med om att bygga alla dansbanorna på området.
Från: Fler dansbanor till årets dansfest – Östersunds-Posten

KONTAKTPERSON
Upplagd av Föreningen för Byggemenskaper. För att ta över sidan, skriv ett svar nedan och tagga @administratörer

HEMSIDA